Klage

 

          dame_sproyte_munndame_sproyte_munn


Hvem kan klage?

 • Enhver kan klage inn en sak for utvalget. Klager vil anonymiseres ved saksbehandlingen. Dermed vil det aldri fremgå hvem som har klaget inn.

Hvordan klage?

 • Send inn klage via skjemaet nedenfor.
 • Det skal være enkelt å klage. Klagen skal uttrykkes kort og konsist. Husk dokumentasjon.

Hva kan klages på?

Markedsføring som du mener er i strid med retningslinjene og som omfatter produkter og tjenester som angitt HER.

 • Det er viktig å forklare hva man klager på og dokumentere klagen – f eks informasjon om tidspunkt for kampanjen, kanal/medium, produkt/tjeneste med bilder, screenshot, video og hvilket budskap det klages på med.

Fyll ut skjema:

Navn på innsender: *
Kontaktperson: *
Telefon: *
E-post: *
Emnefelt (vennligst la ordet «klage» stå) *
Din melding: *
Captcha *
Captcha Image
Ønsker du å laste opp eksterne filer kan du benytte feltet under. (Maksimal fil str. er 10MB)
Fil 1 :
Fil 2 :
Fil 3 :Hvordan behandles klagen?

 • FIM vil opprette en sak basert på den informasjon som er gitt.
 • Når klagen er meldt inn til utvalget vil sekretariatet tar seg av det administrative.
 • Klager vil være anonym gjennom hele prosessen, med mindre klager uttrykkelig ønsker å bli identifisert.
 • Fagutvalget er et bredt sammensatt utvalg som møtes 6 -7 ganger pr år for å gjøre vedtak i klagesaker.
 • Det betyr at det kan ta noe tid fra klagen sendes inn til vedtak foreligger. 
 • Annonsør, nettverk og influencer vil bli bedt om å gi svar på klagen med en tidsfrist på minst to uker. Svarene vil være en del av saken i den videre behandlingen. Når vedtak er fattet vil det publiseres sammen med anonymisert klage og tilsvar.
 • Vedtak vil bli meddelt til den som klager inn og de berørte innklagede.
 • I tillegg vil vedtak publiseres via NTB info, sosiale medier og offentliggjøres på nettsiden til Fim.

(Vedtak fattet før 1. januar 2020 ble ikke offentliggjort, men ble gjort kjent for klager og innklaget.)