FIMs oppgaver

 

Barn og unge voksne er en sårbar gruppe som utsettes for påvirkning som kan føre til urimelig kroppspress og utseendemisnøye. Formålet med Fim er å bidra til god og ansvarlig markedsføringspraksis for aktører som arbeider med influencermarkedsføring. Målet er å redusere utseende- og kroppspress.


Retningslinjene skal bidra til å ansvarliggjøre influencere, deres nettverk og annonsører og gjøre aktørene mer bevisst sin rolle og den påvirkningskraft de har på barn og unge voksne. 

Disse retningslinjene gjelder som et supplement til øvrige lover og forskrifter om markedsføring og gjelder influencermarkedsføring overfor forbrukere i Norge.

Hovedoppgaver:

  • Å behandle klager på influencermarkedsføring som klager mener fører til kroppspress og utseendepress for barn og unge voksne under 24 år. 
  • Å behandle spørsmål om fremtidige kampanjer med influencermarkedsføring er aktsomme i forhold til FIMs retningslinjer.

Kategorier som omfattes er kosttilskudd, kosmetiske inngrep o.l.