Tre klager friet i Fim

3 frifunnet_12.2021_400x900

Tre influencere er klaget inn til Fim og er nå ferdig behandlet av fagutvalget. Alle tre er friet og er vurdert til å falle utenfor Fims retningslinjer.

Influencer Eileen Eriksen med et innlegg for funksjonsdrikk av Nocco Norge.

Utvalget finner at eksempler på innklagede poster på Eileen Eriksen sin profil ikke strider mot Fims retningslinjer. Fim vil også presisere at NOCCO ikke har noen samarbeidsavtale med influenceren om markedsføring, men at markedsføringen har skjedd på eget initiativ.
 

Influencer Martine Lunde Aarsrud med en annonse for proteindrikk for Adsales.

Fim legger særlig vekt på at verken Lundes generelle profil eller kampanjens konkrete budskap er egnet til å skape kroppspress blant barn og unge.

Influencer Thammy Diaz med blogginnlegg om trådløft av HigherLevelBeauty.

Thammy Diaz har et så lavt lesertall på sin blogg at hun faller utenfor det som omfattes av Fims retningslinjer. Utvalget bemerker at klinikken HigherLevelBeauty, erkjenner at det de gjorde ikke er i tråd med retningslinjene, samt at de har fjernet omtalen. Etter utvalgets mening er dette positivt og i tråd med Fims ønske om bevisstgjøring innen influencermarkedsføring.

 

De tre vedtakene kan lastes ned HER