Fem saker er ferdigbehandlet

Sak_5_2021_700x500
Influenceren Helene Hima og Oslo Skjønnhet er felt av fagutvalget i Fim.

Fagutvalget for influencermarkedsføring som arbeider for å etablere en god bransjestandard for influencermarkedsføring av kosttilskudd og kosmetiske inngrep har ferdigbehandlet fem klagesaker. En sak er vurdert som akseptabel, en er felt og tre av klagesakene er vurdert til ikke å være innenfor Fims retningslinjer.

En sak er felt: Oslo Skjønnhet og Velvære og influenceren Helene Hima

Klagesaken som vedrører annonsøren Oslo Skjønnhet og Velvære og influenceren Helene Hima er vurdert i strid med Fims retningslinjer. Fim mener at den innklagede kampanjen som tar sikte på å verve følgere til Oslo Skjønnhet og Velvære gjennom premiering med gavekort, markedsført fra Helene Himas Instagram, ikke er akseptabel. Utvalget har særlig lagt vekt på Oslo Skjønnhet og Velværes fokus på kosmetiske inngrep på sin Instagramkonto.  Fim er svært positiv til at annonsør og influencer gir uttrykk for at slik markedsføring ikke vil skje fremover.

Akseptabel: Influencer Aurora Gude

Klagesaken knyttet til influencer Aurora Gudes blogginnlegg med en knytning til et slankemiddel, er funnet akseptabel. Blogginnlegget som er innklaget har ingen bildevisning eller omtale av produktene som influenceren skal benytte og det nevnes heller ikke produktnavn i blogginnlegget. Det er ikke etablert noen kommersiell samarbeidspartner, ref. tilsvar fra Bodylab. Det er umerkede lenker til en side som selger produkter, Shopello. På bakgrunn av dette har klageren ikke fått medhold.

Tre saker er utenfor Fims område

Tre klagesaker er vurdert til å falle utenfor Fims retningslinjer fordi influencerne som er innklaget har for få eller for lav andel følgere blant barn og unge voksne.»

 

Alle vedtakene kan lastes ned HER