Fim feller influencermarkedsføring for kroppspress

Sak1_2021_nettside_900x400
Influenceren Sofie Karlstad og kostholdsimportøren Protein.no er nok en gang felt i Fagutvalget for influencermarkedsføring.

 

Rollemodell og importør innretter seg ikke etter Fims retningslinjer. Karlstad er felt to ganger tidligere, mens Protein.no er felt tre ganger tidligere.

Ved vurderingen denne gangen, legger utvalget særlig vekt på Karlstads generelle kropps og utseendefokuserte profil på Instagram. Ut fra Fims retningslinjer og veiledning kan rollemodeller som er så vidt kroppsfikserte og med mange unge følgere, slik som Sofie Karlstad, ikke promotere kosttilskudd og kosmetiske inngrep. Utvalget presiserer at det ikke hjelper at det konkrete bildet i kampanjen er noenlunde påkledt så lenge Karlstads generelle profil er såpass avkledt som den er. Protein.no må derfor finne mindre kroppsfokuserte rollemodeller for sine markedsføringstiltak for å unngå å skape kroppspress hos barn og unge. 

Klager har fått medhold. Last ned vedtak HER

Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) jobber for å redusere kroppspress og utseendemisnøye hos barn og unge voksne. Det er etablert en klageordning (se www.fim.as) hvor hvem som helst kan klage på influencerkampanjer de mener er i strid med regelverket i denne selvjustisordningen. Fim gjør også forhåndsvurderinger av planlagte kampanjer. Fims retningslinjer omfatter influencermarkedsføring av kosttilskudd og kosmetiske inngrep. Alle vedtak som Utvalget fatter i klagesaker er lagt ut i sin helhet på www.fim.as.