To nye vedtak: Et fellende og et som er funnet i orden

Fim_vedtak_27_28

 

Fim har fattet to nye vedtak knyttet til influencermarkedsføring

 

Det ene er fellende: Fim har fått en klage på influencermarkedsføring fra Julianne Nygård alias Pilotfrue for måltidserstatningsproduktet Slim fra Protein.no. Bildet som er innklaget viser en gravid Julianne Nygård med en kopp Slim måltidserstatter som blikkfang. Hun snakker tekstlig om viktigheten av å opprettholde et variert kosthold og at måltidserstatter hjelper for å holde motivasjonen oppe under og etter graviditeten. Hvilken motivasjon og for hva fremgår ikke av teksten. Totalt sett etterlates et inntrykk av at Slim måltidserstatter anbefales for gravide. Navnet på produktet viser etter Fims oppfatning at dette er et produkt for å holde seg slank. Fim vurderer at influencermarkedsføringen av måltidserstatningen medfører kroppspress. Klageren har fått medhold.

 

Det andre er i orden: Fim har også behandlet klage mot influencer Renate Eggen og hennes omtale av Herbalife Nutrition, men her har utvalget konkludert med at influencermarkedsføringen ikke er i strid med Fims regler. Bildene i den innklagede kampanjen viser Renate Eggen i ulike posisjoner. Hennes vekt før livstilendringen er avbildet og deretter før og etter livstilsendring. Tekstlig fremgår det at kostholdsendring har gitt henne et bedre liv. Det er ikke promotert konkrete produkter i den innklagede kampanjen. Eggen kobler vektreduksjonen og kostholdsendring til en «indre alder» som etter utvalgets syn ikke vil være spesielt treffende for unge følgere, men er mer egnet til å påvirke følgere rundt influencerens egen alder som er 40 år. Etter utvalgets syn er ikke det konkrete budskapet i kampanjen egnet til å skape kropps og utseendemisnøye blant barn og unge. I sitt vedtak kommenterer Fim også at det ikke er slik at enhver omtale av slanking og sunn livsstil vil være egnet til å skape kroppspress. Overvekt er et betydelig samfunnsproblem og et positivt budskap om sunnhet, trening, vekt og kosthold er bra i et folkehelseperspektiv og vil ikke i seg selv bidra til å skape kroppspress og utseendemisnøye blant barn og unge.

 

Vedtakene kan leses i sin helhet HER.

 
Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) jobber for å redusere kroppspress og utseendemisnøye hos barn og unge voksne. Det er etablert en klageordning (se www.fim.as) hvor hvem som helst kan klage på influencerkampanjer de mener er i strid med Fims etablerte retningslinjer. Fim gir også forhåndsvurderinger av planlagte kampanjer. Alle vedtak på klager og forhåndsvurderinger av fremtidige kampanjer i Fim er basert på en helhetsvurdering av influencerens profil, den konkrete kampanjens kontekst, billedbruk og budskap, samt antall og andel unge følgere. Kosttilskudd og kosmetiske inngrep er omfattet av ordningen i Fim.