Influencere og annonsør frikjent i Fim

Vedtak 22_Ida Caroline Hansen_crop
Bilde fra Instagram.

 

Influencermarkedsføring for vitamin D og betakaroten er akseptabel.

 

Fim har behandlet fire saker hvor ulike influencere er engasjert av Good For Me for å fremme kosttilskudd som inneholder henholdsvis vitamin D og betakaroten.

  • Ida Caroline Hansens influencermarkedsføring vurderes akseptabel fordi hennes profil fokuserer på treningsglede og fordi produktet som inneholder vitamin D i seg selv ikke er spesielt egnet til å skape kroppspress. Se vedtaket HER
  • Madeleine Kraiems influencermarkedsføring av betakaroten er under en viss tvil frikjent etter en helhelhetsvurdering. Se vedtak HER
  • To av klagene er ikke vurdert fordi influencermarkedsføringen gjaldt poster som er laget før Fim ble satt i virksomhet (1.1.2020).

 

Alle vedtak er tilgjengelige HER

 

Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) jobber for å redusere kroppspress og utseendemisnøye hos barn og unge voksne. Det er etablert en klageordning (se www.fim.as) hvor hvem som helst kan klage på influencerkampanjer de mener er i strid med Fims etablerte retningslinjer. Fim gir også forhåndsvurderinger av planlagte kampanjer. Alle vedtak på klager og forhåndsvurderinger av fremtidige kampanjer i Fim er basert på en helhetsvurdering av influencerens profil, den konkrete kampanjens kontekst, billedbruk og budskap, samt antall og andel unge følgere. Kosttilskudd og kosmetiske inngrep er omfattet av ordningen i Fim.