Norisma og influencer Sofie Karlstad felt i Fim

Vedtak 12.2020_Sofie Karlstad_2

 

Influencermarkedsføring skaper kroppspress

 

Fim har behandlet en sak hvor selskapet Norisma har engasjert influenceren Sofie Karlstad for å fremme kosttilskuddet Sunny Bears Betakaroten. Utvalget har konkludert med at markedsføringen skaper kroppspress og er i strid med Fims retningslinjer.

 

I sin vurdering legger Fim særlig vekt på Karlstads generelle profil samt at virkemidlene i den konkrete kampanjen fremstår som avkledd og kroppsfokusert. Sofie Karlstad har mange unge følgere og hun skal derfor utvise særskilt aktsomhet. Det er ikke fulgt opp fra Karlstads side. Det er andre gang Karlstad har overtrådt Fims retningslinjer med sin influencermarkedsføring. 

 

Norisma og Sofie Karlstad har ikke besvart Fims henvendelser når klagen er oversendt til dem.

 

Vedtaket er det 12. gjort av utvalget og kan lastes ned her HER.

 

Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) jobber for å redusere kroppspress og utseendemisnøye hos barn og unge voksne. Det er etablert en klageordning (se www.fim.as) hvor hvem som helst kan klage på influencerkampanjer de mener er i strid med Fims etablerte retningslinjer. Fim gir også forhåndsvurderinger av planlagte kampanjer. Alle vedtak på klager og forhåndsvurderinger av fremtidige kampanjer i Fim er basert på en helhetsvurdering av influencerens profil, den konkrete kampanjens kontekst, billedbruk og budskap, samt antall og andel unge følgere. Kosttilskudd og kosmetiske inngrep er omfattet av ordningen i Fim.