Lab Pharma og flere influencere felt i Fim

Kristineenl_700x400
Bilde fra Instagram.

 

Fim har behandlet fem saker hvor ulike influencere er engasjert av Lab Pharma for å fremme kosttilskuddet Tancare som inneholder betakaroten.

Utvalget finner at markedsføringen som tre av influencerne har medvirket til, skaper kroppspress og er i strid med retningslinjene. Det gjelder kampanjer for Tancare fra Lab Pharma hvor Kaja Seim Vorren, Nicoline Devik og Kristine Lillebakken (kristineenl) er avsendere av budskap.

Influencermarkedsføring skaper kroppspress

Den primære årsaken til at Fim konkluderer med at retningslinjene er brutt, er at Fim vurderer at disse influencerne har så kroppsfokuserte og tildels avkledde generelle profiler at de skaper kroppspress når de markedsfører produkter som er omfattet av Fim.

To influencersamarbeid er funnet akseptable av Fim. Det gjelder influencerne Amalie Eivik og Nora Emilie. Bakgrunnen for at disse samarbeidene godtas er at disse influencerne ikke har like avkledte og kroppsfokuserte generelle profiler i sosiale medier. Alle vedtak finner du HER

 

Lab Pharma har ikke besvart Fagutvalgets henvendelser når de ulike klagene er oversendt til virksomheten.

Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) jobber for å redusere kroppspress og utseendemisnøye hos barn og unge voksne. Det er etablert en klageordning (se www.fim.as) hvor hvem som helst kan klage på influencerkampanjer de mener er i strid med Fims etablerte retningslinjer. Fim gir også forhåndsvurderinger av planlagte kampanjer. Alle vedtak på klager og forhåndsvurderinger av fremtidige kampanjer i Fim er basert på en helhetsvurdering av influencerens profil, den konkrete kampanjens kontekst, billedbruk og budskap, samt antall og andel unge følgere. Kosttilskudd og kosmetiske inngrep er omfattet av ordningen i Fim.