HVEM BESTEMMER I FIM?

Vedtak12
   
     
     

 

Utvalget til Fim kommer med forhåndsuttalelser og bestemmer om en klage er OK eller i strid med FIM. Det er et bredt sammensatt utvalg på 6 personer:

Leder: Uavhengig person med juridisk bakgrunn: Helen Engebrigtsen, dommer Oslo Tingrett

Nettverk: fast rep: Annette Aas Johansen Egmont – vara: Thomas Veheim, Adlink og Susanne Kjellhov Kontent

Influencer: fast rep: Kristin Gjelsvik – vara: Christina Fraas, Anniken Englund Jørgensen

Annonsør: fast: Sølvi Jensløkken Orkla Health – vara: oppnevning vil skje

fast: Cecilie Nordstrøm, Oslo Skin Lab – vara: Julie Stensrud, Eger Skin Clinic 

Allmennheten: fast: Mina Vinje, Leder Press Redd barna Ungdom – vara: Susanne Kaluza, blogger og daglig leder Litteraturhuset