HVEM BESTEMMER I FIM?

Vedtak12
   
     
     

 

Utvalget til Fim kommer med forhåndsuttalelser og bestemmer om en klage er OK eller i strid med FIM. Det er et bredt sammensatt utvalg på 6 personer:

Leder:

Uavhengig person med juridisk bakgrunn.

Helen Engebrigtsen, dommer Oslo Tingrett

 

Nettverk:

Fast representant: Annette Aas Johansen, Egmont

Vara: Thomas Veheim, Adlink og Susanne Kjellhov, Kontent

 

Influencer:

Fast representant: Kristin Gjelsvik

Vara: Christina Fraas og Anniken Englund Jørgensen

 

Annonsør:

Fast representant: Sølvi Jensløkken, Orkla Health

Vara: Camilla Borander, Marketing and Brand Manager Takeda


Fast representant: Cecilie Nordstrøm, Oslo Skin Lab

Vara: Julie Stensrud, Eger Skin Clinic 

 

Allmennheten:

Fast representant: Marina Johansen, nestleder Press, Redd Barna Ungdom

Vara: Susanne Kaluza, blogger og daglig leder Litteraturhuset