Om Fim

4.skjerm_1200x500
   
     
     


Formål

Barn og unge voksne er en sårbar gruppe som utsettes for påvirkning som kan føre til urimelig kroppspress og utseendemisnøye. Formålet med Fim er å bidra til god og ansvarlig markedsføringspraksis for aktører som arbeider med influencermarkedsføring. Målet er å redusere utseende- og kroppspress. Fim er etablert av ANFO og MBL som en selvjustisordning for bransjens aktører.

Retningslinjene skal bidra til å ansvarliggjøre influencere, deres nettverk og annonsører, og gjøre aktørene mer bevisst sin rolle og den påvirkningskraft de har på barn og unge voksne. Retningslinjene gjelder som et supplement til øvrige lover og forskrifter om markedsføring. Retningslinjene gjelder influencermarkedsføring overfor forbrukere i Norge. 


Omfang og håndheving
 

Retningslinjene gjelder influencere, samt nettverk og annonsører. Influencere, nettverk eller annonsører som er medlemmer i Anfo eller MBL er automatisk bundet av disse retningslinjene. Influencere som ikke er bundet gjennom sine nettverk kan tiltre disse retningslinjene. Aktører som har bundet seg til å følge disse retningslinjene har tillatelse til å bruke organisasjonens navn og logo og derigjennom tilkjennegi at de følger retningslinjene for influencermarkedsføring.

Det faglige utvalget for influencermarkedsføring behandler klager og brudd på de etiske retningslinjene i kapittel 4, og vil avsi vedtak på om det foreligger brudd på disse retningslinjene. Det faglige utvalget kan også behandle og avgjøre klager på aktører som ikke har sluttet seg til retningslinjene. Det faglige utvalget vil også gi forhåndsavklaringer vedrørende foreslåtte kampanjer, på forespørsel.


Definisjoner

Influencermarkedsføring: Med influencermarkedsføring menes markedsføring hvor en annonsør engasjerer en influencer, mot avtalt godtgjørelse for et avtalt tidspunkt eller tidsrom og influenceren skal profilere annonsørens produkt eller tjeneste. Samarbeidet vil normalt bestå av et eller flere innlegg/aktiviteter i en eller flere kanaler som influenceren benytter. Samarbeidet kan ha mange ulike former og er uavhengig av teknologi. Alt som kan være med på å fremme en næringsdrivendes salg av et produkt eller en tjeneste, og som omtales eller legges ut mot betaling eller andre fordeler, regnes som influencermarkedsføring. 

Eksempler på influencermarkedsføring:

  • Influenceren får betalt for å legge ut noe om et produkt, en tjeneste eller en næringsdrivende. Det er reklame uansett om det som legges ut er «din ærlige mening» eller om den som har betalt har bestemt hva som skal legges ut.
  • Influenceren får låne noe, får ting gratis, får delta på arrangementer eller reiser, eller mottar gratis tjenester eller rabatter, mot en forventning om omtale eller eksponering.
  • Influenceren har en generell eller løpende avtale om å profilere en næringsdrivende (f. eks. som «ambassadør» eller «samarbeidspartner»). Dette gjelder både dersom det er avtalt at det skal legges ut spesielle ting, og dersom man omtaler eller eksponerer varer eller tjenester som den næringsdrivende kan kjennes igjen ved og få en markedsføringseffekt av.
  • Influenceren avholder konkurranser eller deler ut «giveaways» for en næringsdrivende.
  • Influenceren bruker annonselenker som gir betalt , eksempelvis per klikk eller kjøp. All eksponering eller omtale av butikken eller ytelsen det lenkes til, på en måte som kan gi mer trafikk til lenkene som legges ut, er også markedsføring.
  • Influenceren driver egen næringsvirksomhet, og legger ut egenreklame. Vedkommende har eksempelvis en egen kolleksjon, et merke eller nettbutikk, og det som legges ut på influencerens personlige profil i sosiale medier eller på blogg er med på å fremme salg av varer eller tjenester som vedkommende har en interesse i. Dette gjelder uansett om det drives næringsvirksomhet alene eller om det gjøres i samarbeid med andre. 

Displayannonser, som bannerannonser o.l. regnes ikke som influencermarkedsføring i denne sammenheng.

Influencer: Med influencer menes en person eller gruppe som har sine egne kanaler med en følgerskare, og som påvirker og engasjerer sine følgere over tid. En influencer kan ha ulik faglig bakgrunn for sin virksomhet, eksempelvis fra idrett, underholdning, politikk, livsstil og kulturlivet. 

Nettverk: Med nettverk menes en organisasjon som har management av en eller flere influencere mot avtalt godtgjørelse.

Annonsør: En annonsør er en bedrift eller enkeltmannsforetak som direkte eller indirekte kjøper markedsføringstjenester av en influencer. 

Barn og unge voksne: Med barn og unge voksne forstås barn og ungdom opp til 18 år, samt unge voksne opp til 24 år.