Vedtak gjort av Fim

   
     
     


Her vil fagutvalgets vedtak offentliggjøres.