FIM ER LANSERT OG I GANG!

lansering_fim
   
     
     

Mandag 23. september ble Fim lansert på Share Oslo. Deltakere i utvalget var godt representert og de gleder seg til å sette igang. Prosjektet ledes av ANFO og Mediebedriftene.

 

Her finner du innslag om Fim og debatten om influencermarkedsføring:

NRK

TV2

Kampanje

Medier 24

Framtida.no

Barne- og Familiedepartementet

 

Ny selvreguleringsordning for influencermarkedsføring


Nå får folk for første gang et sted å henvende seg når de kommer over markedsføringsinnlegg på sosiale medier som kan føre til kroppspress.
Mediebedriftenes Landsforening og ANFO (Annonsørforeningen) lanserer Fagutvalget for Influencermarkedsføring. Fagutvalget skal håndtere nye etiske retningslinjer mot kropps- og utseendepress blant barn og unge.

- Influencerne er viktige i informasjonsstrømmen til unge og vi har medlemmer som har influencere i sin stall. De etiske retningslinjene skal gi rammer som gir influencere anledning til å ta ansvar for at informasjonen overfor den store lesergruppen de henvender seg til ikke gir uheldige utslag, sier MBLs adm. dir Randi S. Øgrey

– ANFO ønsker å bidra til ansvarlig influcenencermarkedsføring og ryddige forhold på dette feltet, og det er bakgrunnen for vårt engasjement i dette arbeidet, sier administrerende direktør Jan Morten Drange.


Bakgrunn

I slutten av juni i fjor tildelte Barne- og familiedepartementet Medietilsynet, med støtte fra Forbrukertilsynet, oppdraget med å utvikle etiske retningslinjer for å motvirke uheldig kroppspress i sosiale medier.

I forslaget fra tilsynene foreslås det at bransjen selv tar eierskap til retningslinjene. På bakgrunn av dette har ANFO og MBL arbeidet videre med å utvikle skissen til retningslinjer.

For å håndheve retningslinjene opprettes det et Fagutvalg for Influencer markedsføring (FiM). FiM skal komme med forhåndsuttalelser og håndheve klager. FiM Består vil bestå av syv personer, med en uavhengig leder. De øvrige representantene i FiM kommer fra nettverkene, fra annonsører, fra influencere, fra det offentlige og fra allmennheten. Avgjørelser fra FiM offentliggjøres, slik at overtredelse av retningslinjene gjøres kjent i offentligheten («name and shame»). De etiske retningslinjene vil gjelde barn og unge under 24 år.

Fim vil også gi forhåndsuttalelser på planlagte, fremtidige kampanjer. Slike forhåndsuttalelser er konfidensielle mellom partene.

Ordningene starter opp 1.10.2019, med en prøveperiode frem til 1.1.2020, der kjennelsene fra FiM kun gjøres tilgjengelig for den som er innklaget og ikke gjøres offentlig kjent.

Fra MBL har fagsjef Geir Engen og leder av juridisk avdeling Pernille Børset vært med å utforme retningslinjene til det nye faguvalget. Fra ANFO har prosjektdirektør Wenche Jacobsen deltatt i arbeidet. ANFO skal ha sekretariatfunksjonen.


Fagutvalget for influencermarkedsføring vil få følgende medlemmer:

Ledes av uavhengig person med juridisk bakgrunn:
Helen Engebrigtsen, dommer Oslo Tingrett

Nettverk for influencere:
Annette Aas Johansen, Egmont
Thomas Veheim, Adlink (vara)
Susanne Kjellhov, Kontent (vara)

Influencer:
Kristine Gjelsvik
Christina Fraas (vara)
Anniken Englund Jørgensen (vara)

Annonsør:
Sølvi Jensløkken, Orkla Health,
Mille Henriksen, Midsona (vara)
Cecilie Nordstrøm, Oslo Skin Lab alternerer med Julie Stensrud, Eger Skin Clinic (en møter, avhengig av produkt eller tjenestekategori)

Offentlig instans:
Ikke avklart

Allmennheten:
Mina Vinje, Leder Press Redd Barna Ungdom
Susanne Kaluza, blogger og daglig leder (vara)