Retningslinjer og veileder

1.piller_1200x500
   
     
     

 
FIM baserer seg på utarbeidede retningslinjer med tilhørende veiledning og definerte produktlister. Her finner du de siste oppdaterte versjonene: 

  • Retningslinjene er grunnlaget for ordningen. 
  • Veileder er utarbeidet for å utdype og gi et mer utfyllende meningsinnhold. Den angir i større detalj hva som ligger innenfor og utenfor selvreguleringsordningen. 
  • Produktlistene angir hvilke produkter og tjenester som er omfattet.