Forhåndsuttalelse

5.muskler
   
     
     

 
Annonsører, nettverk eller influencere som ønsker å få vurdert et fremtidig markedstiltak kan henvende seg til Fim og få en forhåndsavklaring. Utvalget gjør ikke habilitetsvurderinger ved behandling av forhåndsuttalelser, men det enkelte utvalgsmedlem pålegges taushetsplikt.

En forhåndsuttalelse vil ikke være bindende i forhold til en senere klage om samme tema, men anses som veiledende. Utvalget behandler forhåndsuttalelser i møter, ved telefonkonferanse eller ved mailutveksling. Forhåndsvurderingen deles med parten som har spurt og holdes for øvrig konfidensiell. 

Slik går du frem 

Lag en beskrivelse på hvilket produkt/tjeneste, hvilken influencer, influencerens profil, en kort beskrivelse av planlagte kanaler, informasjon om aldersfordeling på følgerne og hvilket budskap som er tenkt benyttet. Send den inn med mail til: fim@fim.as

Behandling av forhåndsuttalelsen

Det vil bli gjort en konfidensiell behandling av forespørselen. Sekretariatet sender skriftlig tilbakemelding til den som har bedt om forhåndsavklaring. Uttalelsen blir en sak mellom Fim og den som spør. Det publiseres aldri vedtak i forhåndsuttalelser. Å få en slik uttalelse tar normalt ca 2 uker, noe lenger tid må påregnes i oppstarten og i perioder med ferie.